www.me.se

 

Beskrivning

ME – organisationen för landets företagare med mobila maskiner.

 

ME företräder sina medlemsföretag och har som uppgift att tillvarata och stödja medlemsföretagens intressen och branschens utveckling.


Hemsida

www.me.se

www.kabelanvisning.com

 

Beskrivning

Sveriges elnätbolag - TeliaSonera - Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas.

Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Ring din lokala ledningsägare

 

Hemsida

www.kabelanvisning.com